Marketing dữ liệu và trải nghiệm khách hàng

Các cấp độ cá nhân hóa để tạo ra trải nghiệm...

Marketing trên dữ liệu và các cấp độ cá nhân hóa để tạo ra trải nghiệm khách hàng tuyệt vời Tùy biến và cá nhân...
6 chiến lược tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng

6 chiến lược tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng

6 chiến lược tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng Thành công trong không gian tiếp thị DTC được xác định bởi chiến lược....
Tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng là gì?

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG (DTC) LÀ GÌ?

Tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) không phải là một xu hướng mới trong thế giới tiếp thị. Nó thực sự...

CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

Bạn đã bao giờ mua sắm trực tuyến và thấy một đề nghị không liên quan?  Có thể bạn đang mua sắm một bộ đồ...
Tầm quan trọng của cx

CX = $. Trải nghiệm khách hàng tốt, trải nghiệm khách...

CX = $. Bạn có tin không? Bạn có đang ưu tiên trải nghiệm khách hàng không? Nếu không bạn có thể phải trả giá? Trải...
chân dung khách hàng 5.0

Phân khúc khách hàng, chân dung khách hàng trong kỷ nguyên...

Trong marketing việc phân phúc khách hàng, xác định những phân khúc khách hàng (Segmentation) là phần quan trọng để có chiến dịch marketing...