Tổng hợp những công cụ dành cho digital marketing

Trọn bộ những công cụ hỗ trợ Marketing dành cho các anh em là Digital Marketing, SEO và MMO

* KEYWORD RESEARCH – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA

– Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

– Google Trends https://trends.google.com/trends/

– Keyword Tool http://keywordtool.io/

– Uber Suggest https://ubersuggest.io/

– WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

– Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

– SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

* LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

– Ahrefs https://ahrefs.com/

– Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

– Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

– SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

– LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

– Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

* WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

– Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

– Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

– Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

* WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

– Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

– Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

– Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

– Webpage Test http://www.webpagetest.org/

* WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

– WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

– SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

– Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

– Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

* RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

– Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

– SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

– RankTracker https://www.ranktracker.com/

– Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

– SerpStat https://serpstat.com/

* TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

– Google Analytics http://www.google.com/analytics/

– SimilarWeb https://www.similarweb.com/

* USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

– Heap Analytics https://heapanalytics.com/

– FullStory https://www.fullstory.com/

– Piwik https://piwik.org/

* CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

– Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

– CopyScape http://www.copyscape.com/

– BuzzSumo http://buzzsumo.com/

– Grammarly https://www.grammarly.com/

* SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

– Buffer https://buffer.com/

– Hootsuite https://hootsuite.com/

– Dlvr.it https://dlvrit.com/

– Social Bakers https://www.socialbakers.com/

* SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

– Google Alerts https://www.google.com/alerts

– SMCC https://smcc.vn/

– SocialOne http://en.socialone.us/

– BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

– SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

– Sociograph.io https://sociograph.io/

* EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

– MailChimp https://mailchimp.com/

– MailGun https://www.mailgun.com/

– Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

– Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

– SendPulse https://sendpulse.com/

* LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

– InstaPage https://instapage.com/

– LeadPages https://www.leadpages.net/

– Unbounce https://unbounce.com/

*  MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

– Canva https://www.canva.com/

– Pencil http://pencil.evolus.vn/

– Fotor http://www.fotor.com/

– Uplevo http://www.uplevo.com/get-started

– BannerSnack http://bannersnack.com/

– Compressor https://compressor.io/

– Animaker https://www.animaker.com/

– Pixabay https://pixabay.com/

– VectorStock https://www.vectorstock.com/

– Icon Finder https://www.iconfinder.com/

– 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

* CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

– Zopim https://www.zopim.com/

– Zendesk https://www.zendesk.com/

– Subiz https://subiz.com/vi/

– VChat http://vchat.vn/

* DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

– Moz Blog http://moz.com/blog

– Marketing Land http://marketingland.com/

– Marketo http://blog.marketo.com/

– Search Engine Land http://searchengineland.com/

– Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/

– Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/

– Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/

– Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

– HubSpot http://www.hubspot.com/

– Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

* Tạo thông báo đẩy cho website
– MePuzz: https://mepuzz.com/
– Pushcrew: https://pushcrew.com/
– PushAssist: https://pushassist.com/
– MixPanel: https://mixpanel.com/

Hy vọng đã giúp bạn phần nào trong việc lựa chọn công cụ sử dụng vào công việc Online. Chúc bạn thành công.