Thông báo cập nhật tính năng Mepuzz mới ngày 06/03/2018

Mepuzz xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng Mepuzz trong thời gian vừa qua.

Nhằm nâng cao hiệu quả các chiến dịch gửi tin nhắn đến khách hàng, giúp tiếp cận khách hàng nhanh nhất, đúng đối tượng theo hành vi khách hàng nhất. Mepuzz xin thông báo nâng cấp tính năng gửi tin mới trên hệ thống Mepuzz.com.

Theo đó, từ ngày 02/03/2018, Quý khách truy cập vào hệ thống Mepuzz, Quý khách dễ dàng thiết lập các chiến dịch gửi tin tự động, chọn khách gửi tin theo khu vực, chọn khách đăng ký theo nguồn marketing, đặt lịch hẹn giờ gửi…

Các tính năng nâng cấp mới

  1. Tạo chiến dịch gửi tin

Quý khách có thể dễ dàng tạo chiến dịch riêng đến một nhóm đối tượng khách hàng nhận tin nhắn cụ thể. Chiến dịch cho phép Quý khách phân chia khách hàng theo từng đối tượng cụ thể như: theo khu vực, theo nội dung đăng ký nhận tin, theo nguồn marketing , thời gian đăng ký nhận tin.

  1. Các tính năng gửi tin mới

– Hẹn giờ tự động gửi tin: Quý khách có thể dễ tạo tạo chiến dịch hẹn giờ gửi tin hằng ngày, hằng tuần, hàng tháng. Với tính năng này, Quý khách có thể lên kịch bản gửi tin nhắn theo nội dung đăng ký, theo nguồn marketing với các nội dung truyền thong phù hợp nhằm tăng tỷ lệ khách hàng đọc, quay trở lại website cao nhất.

– Lọc đối tượng khách hàng: Quý khách lọc danh sách khách hàng đăng ký nhận tin theo thời gian, lọc theo tỉnh thành, lọc theo nguồn kênh marketing.

– Soạn tin nhắn: Nội dung tin nhắn hình ảnh, mô tả tin nhắn vẫn giữ nguyên như biên bản cập nhật lần trước

Lưu ý: Với việc gửi tin đơn lẻ theo ngày, hoặc gửi tin nhắn ngay, quý khách thực hiện ở menu “Thêm tin nhắn

  1. Báo cáo

– Báo cáo tổng quan: Cập nhật số liệu tổng quan về các chiến dịch: Tổng khách đăng ký, khách đăng ký mới, lượt xem, lượt click

– Báo cáo chi tiết: Cập nhật báo cáo hiệu quả chiến dịch gửi tin theo từng mốc thời gian: Hôm qua, tuần trước, tháng trước, chọn theo khoảng thời gian

– Báo cáo chi tiết hành vi khách hàng đăng ký mới: Khách đăng ký mới, theo khu vực, theo nguồn, theo nội dung đăng ký

Lưu ý: Báo cáo chi tiết hiệu quả ghi nhận dữ liệu mới từ ngày 06/03/2018

  1. Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo chiến dịch gửi tin

Để tạo chiến dịch gửi tin nhắn, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1:, Tại menu tin nhắn chọn “Tạo chiến dịch”

Bước 2: Tại màn hình chiến dịch, bạn thực hiện các bước sau

– Nhập nội dung tin nhắn: Nhập thông tin về tên tin nhắn, tiêu đề tin, mô tả, link hình ảnh, link đích đến. Xem lưu ý khi soạn nội dung tin nhắn tại đây

– Chọn đối tượng gửi tin nhắn: Chon theo khu vực, vị trí, nội dung nhận tin, nguồn marketing

– Lên lịch gửi tin nhắn: Gửi tự động tin nhắn theo ngày, gửi tự động tin nhắn theo tuần, tháng. Tại đây, bạn có thể tắt mở tin nhắn theo từng thời điểm gửi tin cho phù hợp với đối tượng khách hàng.

Lưu ý: Với việc gửi tin đơn lẻ theo ngày, hoặc gửi tin nhắn ngay tại thời điểm hiện tại, quý khách thực hiện ở menu “Thêm tin nhắn”