Làm thế nào nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

Cách đây không lâu, các nhà marketing, kinh doanh có ít công nghệ và thậm chí ít dữ liệu để trợ giúp công việc của họ. Ngày nay, các nhà marketing thực sự có hàng ngàn sản phẩm phần mềm để họ chú ý và tìm thấy sự thay đổi dữ liệu là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của họ.
Những thay đổi này đã mang đến cho các nhà marketing những cơ hội mới. Nhưng họ cũng đã đưa ra một thách thức mới: thống nhất dữ liệu lan truyền giữa nhiều hệ thống marketing. CRM và các sản phẩm marketing automation cạnh tranh để trở thành kho lưu trữ dữ liệu chính nhưng không thực sự được thiết kế để thu thập và hiển thị dữ liệu từ tất cả các nguồn bên trong và bên ngoài.

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP).
CDP được định nghĩa là một hệ thống do nhà marketing kiểm soát, tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, liên tục, mở cho truy cập bên ngoài. Nói cách khác, nó được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu thống nhất dữ liệu của các nhà marketing. 
CÓ GÌ ĐẶC BIỆT VỀ CDP?                                                                                          Thật dễ hiểu nếu đồng hồ cường điệu của bạn bắt đầu lắc lư. Nhưng CDP có lợi thế thực sự so với các phương pháp lắp ráp dữ liệu khách hàng thay thế.                                             Không giống như kho dữ liệu trên toàn doanh nghiệp, CDP chỉ phục vụ bộ phận marketing. Vì vậy, họ có thể nhanh nhẹn và phản ứng nhanh hơn.
 Không giống như các nền tảng tích hợp định tuyến dữ liệu trực tiếp giữa các hệ thống, CDP lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trung tâm để nó có sẵn bất cứ khi nào bất kỳ hệ thống nào cần.                                                                                                               Không giống như các bộ marketing hoặc đám mây, CDP cho phép dễ dàng truy cập vào tất cả các hệ thống thay vì chỉ các thành phần của từng bộ phận.

CDP không giải quyết tất cả các vấn đề. Công việc kỹ thuật vẫn cần thiết để thiết lập chúng và định dạng dữ liệu cho các ứng dụng cụ thể. Dữ liệu đến thường không phải là chất lượng bạn cần. Các hệ thống ứng dụng có thể không sử dụng được dữ liệu CDP. Rào cản của bộ phận, ngân sách hạn chế và nhân sự không đủ có thể tạo ra công nghệ tốt nhất.
Tuy nhiên, CDP cung cấp một số lợi ích thực sự. Tuy nhiên, có một trở ngại nữa để vượt qua. Các nhà marketing phải nhận ra rằng tất cả các CDP không giống nhau. Các sản phẩm chưa được hội tụ trên một bộ tính năng tiêu chuẩn và có lẽ chúng sẽ không bao giờ như vậy. Để làm cho mọi thứ trở nên khó hiểu hơn, hãy tiếp cận hai tầng để khám phá CDP. Trước tiên, chúng tôi sẽ xác định những gì bất kỳ hệ thống nào phải làm để được coi là CDP. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét các tính năng có trong một số CDP chứ không phải các
tính năng khác.
TÍNH NĂNG CHIA SẺ
Định nghĩa về CDP của Viện CDP có ba điều kiện. Đó là:
Hệ thống kiểm soát marketing. Điều này có nghĩa là các nhà marketing có thể xác định CDP sẽ bao gồm dữ liệu gì, cách xử lý và cách trình bày dữ liệu để truy cập. Kiểm soát không có nghĩa là các nhà marketing tự làm công việc đó. Điều đó có nghĩa là các nhà marketing có thể quyết định và thực hiện các quyết định của họ trong vài giờ, vài ngày hoặc vài tuần, không phải trong nhiều tháng hoặc nhiều năm và chỉ khi có người khác chấp thuận.
Cơ sở dữ liệu thống nhất, bền bỉ. Điều này có nghĩa là CDP phải tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, liên kết dữ liệu liên quan đến cùng một khách hàng và giữ một bản sao vĩnh viễn của dữ liệu đó. Có nhiều cách để làm điều này nhưng nếu nó không thống nhất và lưu trữ dữ liệu chi tiết của khách hàng, thì đó không phải là CDP.
Có thể truy cập bởi các hệ thống khác. Dữ liệu CDP phải có sẵn cho các hệ thống khác. CDP không nhất thiết phải phơi bày từng bit dữ liệu mà nó lưu giữ nhưng nó cung cấp lượng chi tiết đáng kể ở cấp độ khách hàng. Báo cáo tổng hợp hoặc danh sách khách hàng không có thuộc tính là không đủ. Yêu cầu này cũng có nghĩa là bất kỳ hệ thống nào cũng có thể truy cập dữ liệu, không chỉ các hệ thống do nhà cung cấp CDP kiểm soát. Điều này ngụ ý dữ liệu CDP có thể đạt được thông qua các ngôn ngữ truy vấn tiêu chuẩn, API tài
liệu hoặc ở mức tối thiểu, các công cụ để tạo trích xuất tệp.
TÍNH NĂNG TÙY CHỌN
Các yêu cầu CDP cốt lõi có thể được đáp ứng theo nhiều cách khác nhau. Ngoài ra, hầu hết các CDP không chỉ làm những điều cơ bản. Để giúp làm rõ các tùy chọn, đây là một số tính năng bạn có thể muốn nhưng không thể cho rằng sẽ có mặt trong mọi CDP.
Khách hàng vô danh. CDP được thiết kế chủ yếu để tập hợp dữ liệu về các cá nhân đã biết, bao gồm cả định danh cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ email. Nhưng các nhà marketing cũng có thể muốn xây dựng đối tượng quảng cáo với hồ sơ cho các thực thể ẩn danh như cookie và thiết bị di động. Các cấu hình như vậy thường được quản lý trong Nền tảng quản lý dữ liệu (DMP). Một số CDP bao gồm các chức năng DMP
Giải quyết danh tính. CDP kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào hồ sơ khách hàng thống nhất. Đôi khi tất cả các đầu vào mang một định danh chung, chẳng hạn như ID khách hàng. Trong các trường hợp khác, CDP bắt đầu với các định danh khác nhau và quyết định thuộc về cùng một người. Một số CDP có các tính năng tích hợp sẵn để thực hiện việc này. Những người khác có các tính năng hạn chế, tích hợp với các dịch vụ phân giải nhận dạng bên ngoài hoặc hoàn toàn không làm điều đó.
Nguồn theo yêu cầu. CDP thường có dữ liệu từ các hệ thống nguồn và lưu trữ nội bộ. Điều này cho phép họ thao tác dữ liệu và trình bày nó để truy cập. Nhưng nó không có ý nghĩa để tải một số dữ liệu, ví dụ như khi người khác sở hữu nó hoặc nó thay đổi rất thường xuyên. Một số CDP có thể dễ dàng tra cứu dữ liệu đó theo yêu cầu, hợp nhất dữ liệu đó với dữ liệu được lưu trữ bên trong và trình bày kết quả kết hợp.
Truy cập thời gian thực. Gần như tất cả các CDP cho phép truy cập thông qua xuất tệp, kết nối API và truy vấn cơ sở dữ liệu. Nhưng chỉ một số CDP trả về kết quả đủ nhanh để hỗ trợ các tương tác trong thời gian thực như phản hồi hành vi Web hoặc đặt giá thầu trên các lần hiển thị quảng cáo. Tùy thuộc vào kênh, điều này có thể yêu cầu phản hồi trong ít nhất 30 nano giây. Một khía cạnh thứ hai là làm thế nào nhanh chóng dữ liệu mới có thể được tích hợp vào cơ sở dữ liệu CDP. Một lần nữa, tốc độ cần thiết phụ thuộc vào ứng dụng. Một số CDP được thiết kế để nhanh hơn nhiều so với những người khác.
Các ứng dụng. Công việc duy nhất mà CDP phải thực hiện là lắp ráp dữ liệu. Nhưng nhiều CDP cung cấp các khả năng bổ sung bao gồm phân khúc, mô hình dự đoán, phân bổ doanh thu, lựa chọn tin nhắn được cá nhân hóa hoặc quản lý chiến dịch. Những ứng dụng này đôi khi là lý do chính khiến một nhà marketing mua CDP. Miễn là CDP cung cấp dữ liệu của mình cho các hệ thống khác, không có lý do gì nó không thể cung cấp ứng dụng tích hợp sẵn.
BẠN NÊN LÀM GÌ
Những mô tả này có thể cung cấp cho bạn một số ý tưởng về cách CDP có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn. Các ứng dụng điển hình bao gồm nhận dạng khách hàng qua kênh, phân khúc, lựa chọn ưu đãi và phân tích hiệu suất marketing. Bước tiếp theo là tìm ra vấn đề hiện tại của bạn mà                                                                                    CDP có thể giải quyết và cơ hội mới nào sẽ cho phép bạn nắm bắt. Sau đó, bạn có thể làm việc ngược lại để xác định các tính năng CDP nào bạn cần để hỗ trợ các mục tiêu của mình. Chỉ sau đó, bạn có thể bắt đầu nhìn vào CDP để xem cái nào phù hợp với bạn.