Xem thống kê vị trí truy cập tin Notification

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để xem được địa điểm khách hàng truy cập và nhận được tin Notification, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập MePuzz và chọn “Vị trí”

Bước 2: Chọn khoảng thời gian cần theo dõi và nhấn “tra cứu”

Màn hình sẽ hiển thị địa điểm và số lượng khách hàng truy cập tại địa điểm cụ thể tại thời điểm bạn đã chọn.