Xem báo cáo chi tiết từng tin nhắn

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để đánh giá hiệu quả chi tiết một tin nhắn, bạn thực hiện theo bước sau:

1. Báo cáo chi tiết tin Notification

Bước 1: Tại màn hình quản trị Mepuzz, bạn hãy nhấp chuột mục “Bảng điều khiển”

Bước 2: Bạn di chuột xuống phía bên dưới cuối màn hình và xem chi tiết các tin bạn đã gửi.

(Phần chi tiết bao gồm tiêu đề, số lượng tin đã gửi, thời gian gửi, thông điệp tin nhắn, lượng khách hàng đã xem, lượt click vào tin Notification và tính phần trăm tỷ lệ click để đánh giá hiệu quả tin đã gửi.)

2. Quản lý tin Notification đã gửi

Để quản lý tin Notification đã gửi, xem số lượng tin đã gửi, thời gian gửi, lượt xem, lượt click,…bạn thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Tại màn hình quản trị Mepuzz, bạn hãy nhấp chuột mục “Danh sách tin nhắn”

Bước 2: Search tin nhắn bạn muốn tìm bằng cách nhập tên và tiêu đề tin nhắn, hoặc bạn có thể trực tiếp di chuột xuống bên dưới và xem lại toàn bộ tin Notification cùng với các thông tin cần thiết.