Tra cứu lượng khách hàng đăng ký tin Notification

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để biết được lượng khách hàng đăng ký nhận tin Notification trên website, bạn làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Vào trang chủ MePuzz, click vào “đăng ký theo ngày” tại mục “báo cáo”

Bước 2: Chọn thời gian đăng ký và nhấn “tra cứu”

  • Màn hình sẽ hiển thị tổng các thông số thống kê subscribe theo thời gian đã chọn