Thuật ngữ gửi tin Web push Notification

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Chào các bạn, trong hướng dẫn lần này, MePuzz xin giải thích tới bạn những thuật ngữ được sử dụng khi gửi tin Web Push Notification.

1. Tin Push chủ động theo đối tượng

 • Tên tin nhắn: Tên chiến dịch tin nhắn tương ứng với nội dung tin mà bạn muốn gửi
 • Tiêu đề tin nhắn: Là Nhập thông điệp, nội dung chính về sản phẩm mà bạn muốn khách hàng đọc được. Tiêu đề có số ký tự tối đa là 35 ký tự, trên thiết bị Macbook hiển thị tối đa 25 ký tự.
 • Mô tả tin nhắn: Là  phần mô tả giải thích thêm về sản phẩm và bổ sung cho tiêu đề tin nhắn. Số ký tự mô tả nội dung tin nhắn tối đa trên mobile là 55 ký tự
 • Trang đích: Là đường link liên kết đến trang nội dung mà bạn muốn khách hàng xem ( website, sản phẩm, bài viết,…)
 • Ảnh logo kích thước 192×192(px): Hình ảnh vuông, logo thương hiệu khi hiển thị
 • Ảnh banner 360×240(px): Hình ảnh nền chứa nội dung liên quan
 • Thời gian tối đa cho phép người dùng nhận được tin Notification khi không kết nối internet: Khi người dùng không có kết nối internet trên điện thoại hoặc thiết bị công nghệ khác như laptop, máy tính bảng,… thì sau khoảng thời gian bạn chọn (1 ngày – 28 ngày), tin sẽ tự động xóa và khách hàng sẽ không nhận được tin nữa.
 • Nút hành động: Là nút được hiển thị cùng tin nhắn tới khách hàng. bạn có thể ghi thêm một một dòng Text, sau đó thêm icon và chèn 1 đường link dẫn đến trang. Khi khách hàng nhấn vào dòng text, đường link sẽ dẫn khách hàng đến trang web chưa nội dung cụ thể. Sau đó click “thêm nút” để hoàn thành.
 • Đối tượng gửi tin: Là đối tượng bạn tạo khi gửi tin Web Push. Đối tượng này được tạo tùy thuộc vào chiến dịch và mục tiêu chiến dịch riêng.
 • Thời gian gửi: Thời gian gửi tin tùy theo bạn chọn, nếu bạn muốn khách nhận tin ngay thì chọn mốc thời gian trễ hơn so với thời gian hiện tại sau đó bấm gửi tin. Tin nhắn sẽ được gửi tới khách hàng theo đúng thời gian bạn chọn.

2 Tin gửi tự động theo chi tiết sản phẩm

Tin Auto Notification: Là tin tự động gửi theo lịch sử khách xem chi tiết sản phẩm, chi tiết bài viết

Các trường cần có trong file Excel data feed sản phẩm cho tin Auto Notification

 • Name: Tên sản phẩm bạn muốn chạy.
 • Url_content: Đường link thông tin sản phẩm
 • Category: Tên danh mục sản phẩm
 • Notif_content: Nội dung thu hút khách hàng, để khách hàng truy cập
 • Notif_logo: Logo thương hiệu sản phẩm để lên tin quảng cáo
 • Notif_image:  Hình ảnh hiển thị khi lên tin
 • Notif_url: Link đích sản phẩm đính kèm để dẫn khách hàng đến sản phẩm khách hàng quan tâm.

Điều kiện sét gửi tin Auto Notification

 • User truy cập sau N ngày: chọn gửi tin cho user truy cập sau N ngày, bạn có thể chọn 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cùng lúc. Nên chọn cách nhau 1, 2 ngày để tránh làm phiền khách hàng.
 • Gửi tin theo: Bạn có thể chọn đối tượng để gửi tin như:
 • Thời gian xem nội dung: Khách xem nhiều link, link nội dung nào có thời gian lâu nhất sẽ gửi
 • Nội dung truy cập lần đầu: Khách xem nhiều link, sẽ chọn link xem đầu tiên để gửi
 • Nội dung truy cập lần cuối: Khách xem nhiều link, sẽ chọn link xem đầu cuối cùng để gửi.

3 Tin gửi theo thời gian thực

Tin gửi theo thời gian thực là sẽ được gửi đi ngay sau khi khách hàng phát sinh hành vi trên website

Cấu trúc của tin tương tự như một tin web push thông thường, tuy nhiên khác nhau ở các phần

 • Sự kiện phát sinh: là sự kiện hành vi khách đang tương tác theo thời gian thực như: Khách vừa đến trang giỏ hàng, khách đang xem sản phẩm…
 • Thời gian phát sinh sự kiện: Thời gian được tính bằng phút, số phút khách hàng nhận được tin khi phát sinh sự kiện đang tương tác như: Sau 1 phút, 2 phút… tối đa 720 phút.