Thuật ngữ chung tại bảng điều khiển

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Chào các bạn, trong hướng dẫn lần này, MePuzz xin giải thích thuật ngữ được sử dụng trong bảng điều khiển của MePuzz. Bảng điều khiển MePuzz gồm những thuật ngữ sau:

User hoạt động: Số lượng user click đồng ý cho phép nhận thông báo nhận tin nhắn.

User tương tác: Là User đã cho phép thực tế tương tác có truy cập phát sinh vào website

User không tương tác: Là lượng user đã cho phép nhưng không tương tác hoặc hủy đăng ký nhận tin

Tin nhắn: Số lượng tin nhắn chiến dịch Web Push Notification đã gửi

Lượt xem: Số lượt người xem, nhận được tin nhắn. Trên máy tính, khách rê chuột vào khu vực hiển thị tin nhắn sẽ được tính là lượt xem

Lượt Click: Số lượt click từ Webpush, Recommendation, Onsite marketing cộng lại

Tỷ lệ Click: Số lượt click/lượt xem