Tạo kịch bản Email tự động Autoresponders

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tạo kịch bản email tự động, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản lý danh sách email. Quý khách nhấp chuột vào biểu tượng “Chỉnh sửa”

Bước 2: Tại màn hình danh sách email, Quý khách nhấp chuột vào “Email trả lời tự động”

Bước 3: Chọn hành vi, đối tượng khách hàng tương tác trên website nhận được email tự động

Bước 4: Nhập nội dung email và lưu lại