Tạo giao diện Template Email Marketing

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tạo giao diện Template email markerting, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình quản lý email, Quý khách nhấp chuột vào “Mẫu email”

Bước 2: Tại màn hình quản lý giao diện Email, Quý khách nhấp chuột vào “Thêm template”

Bước 3: Biên tập giao diện Email

– Đặt tên giao diện Email

– Nhập file HTML giao diện Email

Để tạo giao diện Email. Quý khách có thể thiết kế mẫu email, sau đó cắt HTML email theo nội dung thiết kế