Tạo danh sách người nhận email marketing

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tạo danh sách người nhận email,  Quý khách có thể tạo danh sách bằng cách nhập danh sách từ file CSV lên Mail MePuzz hoặc tạo danh sách tự động khi khách hàng đăng ký tài khoản, điện thông tin mua hàng, đăng ký tư vấn.

Tạo danh sách nhập file CSV lên Mail MePuzz

Bước 1: Tại màn hình quản lý Email, Quý khách nhấp chuột “View all lists”

Bước 2: Tại màn hình quản lý danh sách, Quý khách nhấp chuột “Tạo nhóm email”.

Bước 3: Tải file CSV danh sách email lên hệ thống và lưu lại

Ở bước này, bạn có thể thêm trường khác như: Ngày sinh nhật, giới tính, độ tuổi để sau này bạn có thể gửi email tự động như chúc mừng sinh nhật

Tạo danh sách email tự động khi khách điền form biểu mẫu mua hàng, đăng ký tư vấn.

Trường hợp tạo danh sách email tự động để gửi chiến dịch email, Quý khách tạp danh sách và lưu lại, không cần tải file CSV lên. Phần dữ liệu tự động bộ phần hỗ trợ MePuzz sẽ cấu hình API Form tư vấn tự động để nhận danh sách email

Tại bước này, bộ phận hô trợ MePuzz sẽ trao đổi với Quý Khách để thiết lập luồng tự động và kịch bản email tụ động.