Hướng dẫn thiết kế ảnh banner, logo, icon khi soạn tin nhắn

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong quá trình soạn tin nhắn mới, chiến dịch mới để gửi tin nhắn, bạn sẽ cần tải hình ảnh trong trường logo, banner và icon button. Trong hướng dẫn lần này, Mepuzz hướng dẫn bạn cách thiết kế hình ảnh hiển thị trong tin nhắn tin nhắn

Trước tiên, Mepuzz mô tả lại vị trí hình ảnh trong tin nhắn gửi tới khách hàng. Hình ảnh sẽ xuất hiện tại các vị trí sau:

Để nhập hình ảnh logo, banner, icon button bạn thực hiện theo bước sau

Bước 1: Truy cập mục thêm tin nhắn

Bước 2: Chọn tải hình ảnh từ máy tính lên hoặc bạn cũng có thể nhập URL hình ảnh tải lên các trang: http://photobucket.com/, https://imgur.com/

Lưu ý: Size hình ảnh hỗ trợ

  • Logo: 192x192px
  • Banner: 360×240, 720×360, 1204x512px
  • Icon Button: 32x32px
  • Với vị trí banner, Nội dung banner hình ảnh nằm trong khoảng giữa 15px giữa lề trên, lề trái, lề phải. Tức là, khi thiết kế bạn cần căn dãn lề trên, lề phải, lề trái so với vị trí nội dung hiển thị là 15px.
  • Ví dụ minh họa: 

Lưu ý với máy tính cài hệ điều hành windown 10, để ảnh không bị che mất text trên ảnh banner, bạn căn ảnh từ lề dưới tới phần text là 50px, Bạn vui lòng tham khảo như hình phía dưới.

Bước 3: Bấm xem trước để kiểm tra tin thông báo có lỗi hiển thị hình ảnh không

Lưu ý để hiển thị được tin nhắn xem trước, bạn cần đồng ý cho phép nhận tin từ MePuzz.com. Bạn vui lòng kiểm tra xem mình cho phép nhận tin chưa theo hình ảnh bên dưới.