Kích thước size ảnh Banner hiển thị trên MePuzz

You are here:
← All Topics
Table of Contents

 

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz sẽ hướng dẫn Quý khách thực hiện thiết kế hình ảnh hiển thị cho các tính năng sử dụng trên MePuzz. Để hiển thị ảnh đẹp phù hợp với tính năng trên MePuzz, Quý khách vui lòng xem hướng dẫn và chú thích size ảnh như sau:

Tính năng Vị trí Thiết bị Kích thước Link demo
Push tin (Tin chiến dịch, Tin gửi 1 lần, Realtime Máy tính & Điện thoại 600×300 https://i.imgur.com/E3xBhXM.png
Banner hiển thị trên website
Banner góc trái, phải Máy tính 300×300, 350×350, 336×280, 300×250 https://i.imgur.com/2oOHrEi.png
Popup giữa màn hình Máy tính 700×500, 600×400, 600×500 https://i.imgur.com/zztj1UQ.png
Banner góc dưới giữa Máy tính 1200×80, 1200×90 https://i.imgur.com/NGsm8ql.png
Popup giữa màn hình Điện thoại 300×400, 400×400 https://i.imgur.com/OGwZccJ.png
Banner góc trên Điện thoại 300×200, 320×100, 320×150 https://i.imgur.com/43eYyv7.png
Banner góc dưới Điện thoại 300×200, 320×100, 320×150 https://i.imgur.com/SOj00UK.png
Countdown
Banner góc trái, phải Máy tính 300×300, 350×350, 336×280, 300×250 https://i.imgur.com/Qfe5cTe.png
Popup giữa màn hình Máy tính 700×500, 600×400, 600×600 https://i.imgur.com/IFSfJcD.png
Banner góc dưới giữa Máy tính 1500×60, 1200×70 https://i.imgur.com/zxroWjA.png
Popup giữa màn hình Điện thoại 300×400, 400×400 https://i.imgur.com/LtMGZgx.png
Banner góc trên Điện thoại 600×60, 320×100, 320×150 https://i.imgur.com/KJp6DBo.png
Banner góc dưới Điện thoại 600×60, 320×100, 320×150 https://i.imgur.com/xDF9Tas.png
Vòng quay may mắn
Ảnh tiêu đề vòng quay may
mắn
Máy tính & Điện thoại
300×150
Phần thưởng 300×150
Ảnh phần thưởng chúc may mắn 300×200
Form tư vấn & Form khuyến mãi
Ảnh góc trái, phải của Form Máy tính 200x400px, 100×400, 150×400 https://i.imgur.com/oJ3XMYR.png
Ảnh trên dưới của Form Máy tính 600×200, 600×150, 600×100, 500×100, 500×150 https://i.imgur.com/PGzmtV8.png
Ảnh trên dưới của Form Điện thoại 320x100px, 300×100, 300×80 https://i.imgur.com/IBSnYRw.png
Khung thông báo Máy tính & Điện thoại 150×150