Hướng dẫn tạo Push Notification Certificate trên iTune và upload lên firebase

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn này, MePuzz hướng dẫn bạn cách tạo Push Notification Certificate trên iTune và upload lên firebase. Để tạo, bạn làm theo các bước sau:

  • Tạo Request a Certificate

Mở ứng dụng Keychain Access application trên máy Mac OS X sau đó chọn Keychain Access -> Certificate Assistant -> Request a Certificate From a Certificate Authority

Nhập email address và chọn ‘Saved to disk’, sau đó nhấn Continue

Sau đó chọn save

  • Tạo Certificate

Đăng nhập trang Apple developer account và chọn Certificates, Identifiers and Profiles. Sau đó chọn ứng dụng từ App IDs và nhấn Edit

Kéo xuống mục Development SSL certificates (dành cho phát triển) hoặc Product SSL certificates (danh cho sản phẩm triển khai) và nhấn Create Certificate

Nhấn Continue

 Chọn file Request certificate đã tạo trước đó từ ứng dụng Keychain Access và nhấn  Continue

Tải file Certificate và nhấn Done để kết thúc quá trình tạo Certificate

  • Generate APNS .p12 certificate

Mở file ceriticate bằng cách nhấn đúp vào file certificate được tạo trước đó để thêm vào Keychain Access. Trên ứng dụng Keychain Access, chọn login keychain và My Certificate từ menu. Tìm cerfiticate vừa tạo và nhấn chuột phải chọn Export

Nhập tên và nhấn Save


Nhập password và nhấn OK

Nhập computer admin password để kết thúc quá trình

  • Tải file p12 cerfiticate lên Firebase

  Đăng nhập trang Consele firebase chọn ứng dụng muốn cài đặt. Sau đó nhấn Project Settings và chọn tab Cloud Messaging

Trong mục iOS app Configuration nhấn upload. (development APNs hoặc production APNs tương ứng với file certificate đã tạo trước đó).

Sau đó chọn file .p12 và nhập password đã tạo trước đó