Hướng dẫn tạo kịch bản tin Marketing Automation

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để lên được kịch bản tin Marketing Automation, Quý khách cần xác định rõ các hành vi, sự kiện chính mà khách hàng tương tác trên website. Để lên kịch bản, Quý khách vui lòng thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Xác định hành vi chuyển đổi khi khách hàng vào web

– Hành vi chuyển đổi này có thể là: Xem 1 trang nội dung , nhấp chuột vào button mua hàng (Nút mua hàng), nhấp chuột vào button gửi thông tin tư vấn, button chat web, button call đến số hotline…

Bước 2: Xây dựng kịch bản tin Marketing Automation

– Việc xây dựng kịch bản, Quý khách cần xây dựng tin từ lúc khách đăng ký sẽ gửi tin theo kịch bản gì, khách đăng ký có truy cập website sẽ gửi tin theo kịch bản, hành vi chuyển đổi gì. Quý khách vui lòng tham khảo kịch bản dưới đây:

Bước 3: Thiết lập chiến dịch tin Marketing Automation

Bước 4: Theo dõi hiệu quả và tối ưu kịch bản