Hướng dẫn tạo chiến dịch tin Marketing Automation

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tạo chiến dịch Marketing Automation theo chuyển đổi, hành vi khách hàng tương tác trên website. Bạn thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Nhấp chuột vào menu “Tạo chiến dịch”

Bước 2: Nhập thông tin: Tên chiến dịch, nội dung, mô tả tin nhắn, logo, hình ảnh banner, link đích

Bước 3: Nhấp vào thêm đối tượng

– Tại màn hình tạo tin nhắn, Quý khách tìm đến phần đối tượng, nhấp chuột vào “Thêm mới”

– Tại màn hình thêm đối tượng, Quý khách có thể chọn lọc đối tượng theo thiết bị, trình duyệt, thời gian đăng ký. Nếu không chọn mặc định sẽ là tất cả

– Dê chuột xuống phía dưới, Quý khách chọn thêm Event, nhấp chuột “Tạo mới”

– Màn hình thêm Event xổ ra, Quý khách chọn event tương ứng theo điều kiện mong muốn

Ví dụ Quý khách gửi tin đến đối tượng: Khách hàng có truy cập website không mua hàng. Quý khách chọn event “Hoàn tất đơn hàng” chọn điều kiện là “Không”

– Lưu lại đối tượng để lần sau chọn lại

Bước 4: Đặt lịch hẹn giờ gửi tự động theo hành vi, sự kiện đã chọn.