Hướng dẫn tạo chiến dịch gửi tin theo hành vi khách hàng

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để tạo chiến dịch gửi tin Notification theo hành vi, chuyển đổi của khách hàng, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào MePuzz và click vào “tạo chiến dịch” trong mục Messages

Bước 2: Sau khi click vào phần thêm chiến dịch, màn hình sẽ hiển thị lên các mục phải điền, bao gồm: “tên tin nhắn”, “tiêu đề tin nhắn”, “nội dung tin nhắn”, “trang đích”, “ảnh logo”, “ảnh banner”, “thời gian người dùng nhận được tin khi không có kết nối internet”.

Bước 3: Chọn đối tượng mà bạn muốn gửi tin nhắn đến

  • Click chuột vào phần “tạo mới”

  • Sau khi click vào mục “tạo mới”, màn hình hiển thị ra các tùy chỉnh để lựa chọn đối tượng. Bạn có thể lựa chọn tùy chỉnh theo “tỉnh/thành phố”, “trình duyệt”, “thiết bị”, “thời gian đăng ký”. Nếu bạn không lựa chọn lọc đối tượng, hệ thống sẽ mặc định gửi tin tới tất cả.

  • Sau khi chọn lọc xong đối tượng gửi tin, bạn tiếp tục lựa chọn tùy chỉnh theo event. Tiếp tục click vào “tạo mới”

  • Tiếp theo, bạn hãy lựa chọn Event, tùy theo đối tượng khách hàng mà bạn nhắm đến mà lựa chọn Event tương ứng và phù hợp nhất.

Để hiểu rõ thêm, bạn tham khảo ví dụ sau đây:

Ví dụ: Đối tượng khách hàng bạn nhắm đến là “Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng nhưng không mua hàng” thì bạn lựa chọn Event “Thêm giỏ hàng” và điều kiện là “Không” tương ứng với đối tượng gửi tin.

  • Bạn hoàn toàn có thể thêm nhiều lựa chọn đối tượng khác nhau bằng cách tiếp tục nhấn vào “tạo mới”
  • Sau đó bấm “lưu lại”

Bước 4: Chọn thời gian để hệ thông lên tin tự động theo sự kiện, hành vi đã chọn

  • Lịch gửi tin, bạn có thể tùy chọn thời gian lên tin tự động theo các mốc “hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng”. Tại đây, bạn có thể tắt mở tin nhắn theo từng thời điểm gửi tin cho phù hợp với đối tượng khách hàng.
  • Thời gian gửi tùy theo bạn chọn, nếu bạn muốn khách nhận tin ngay thì chọn mốc thời gian trễ hơn so với thời gian hiện tại sau đó bấm gửi tin. Tin nhắn sẽ được gửi tới khách hàng theo đúng thời gian bạn chọn.
  • Kết thúc chiến dịch: chọn mốc thời gian mà bạn muốn kết thúc chiến dịch