Hướng dẫn tạo chiến dịch Email Marketing

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz hướng dẫn Quý khách cách thức tạo chiến dịch, bản tin Email Marketing gửi tới khách hàng.

Để tạo chiến dịch, bản tin Email gửi tới khách hàng, Quý khách vui lòng làm theo bước sau:

Bước 1: Tại màn hình menu “Email Marketung, Quý khách chọn “Chiến dịch” . Khi click vào menu chiến dịch, tại màn hình quản lý chiến dịch chọn “Tạo chiến dịch email”

Bước 2: Tại màn hình tạo chiến dịch Email, Quý khách cấu hình nội dung Email gửi gồm

  • Lựa chọn giao diện Templace email: Quý khách có thể lựa chọn giao diện email mặc định đã tạo và lưu trong thư viện giao diện Email. Nếu Quý khách không chọn giao diện có sẵn, Quý khách có thể nhập giao diện sau.

 

  • Tiêu đề (Viết tiêu đề email): Nhập tiêu đề Email gửi tới khách hàng. Lưu ý Tiêu đề Email hiệu quả nên dưới 55 ký tự)
  • From name: Tên thương hiệu hiển thị khi khách nhận Mail. Thường sẽ nhập tên sản phẩm, tên thương hiệu
  • From email: Email gửi tới khách hàng. Mặc định sẽ lấy email tạo tài khoản khi sử dụng dịch vụ Mail MePuzz
  • Reply to email: Địa chỉ Mail khách trả lời lại. Mặc định sẽ lấy email tạo tài khoản khi sử dụng dịch vụ Mail MePuzz
  • Nhập nội dung email gửi: Quý khách thiết kế giao diện email, xuất file HTML giao diện và nhập trình soạn thảo nội dung
  • Track opens: Đo lường tỷ lệ mở
  • Track clicks: Đo lường tỷ lệ click từ email

Bước 3: Chọn danh sách gửi email theo nhóm email đã tạo

Bước 4: Nhấp chuột vào “Lưu lại”

Tại bước này, Quý khách có thể gửi test tới mail của mình để kiểm tra lại nội dung email