Hướng dẫn sử dụng tính năng vòng quay may mắn

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz hướng bạn sử dụng tính năng vòng quay may mắn triển khai cho các chương trình khuyến mại.

Để sử dụng tính năng, bạn làm theo bước sau

Bước 1: Tại màn hình MePuzz, bạn nhấp chuột vào Menu “Vòng quay may mắn”

Tại Menu vòng quay may mắn, bạn có thể lựa chọn theo 2 dạng

  • Dạng banner: Vòng quay sẽ hiển thị dạng Popup trên web
  • Nhúng HTML: Nhúng vòng quay vào 1 trang ladning page

Bước 2: Tại màn hình vòng quay may mắn, bạn cấu hình hiển thị vòng quay gồm:

– Nhập tiêu đề, mô tả cho vòng quay may mắn (Bạn có thể nhập hoặc bỏ trắng tùy vào chương trình của bạn)

– Chọn số lượng phần thưởng hiển thị

– Chọn chế độ hiển thị: Hiển thị 1 lần, theo phiên, luôn hiển thị

– Hiển thị sau: Hiển thị sau bao nhiêu giây

– Đối tượng hiển thị: Khách truy cập mới, khách cũ quay lại, khách đến danh mục sản phẩm nhất định…

– Trạng thái: Bật, tắt vòng quay

Bước 3: Thêm phần thưởng cho vòng quay

Tại màn mình cài đặt, bạn rê chuột xuống phần “Danh sách phần thưởng”, nhấp chuột vào “Thêm mới”

Tại màn hình thêm mới phần thưởng bạn nhập ảnh phần thưởng, tên phần thưởng, thứ tự hiển thị phần thưởng sau đó lưu lại

Bước 4: Lưu lại và kiểm tra hiển thị