Hướng dẫn sử dụng tính năng khuyến mại đếm ngược thời gian Countdown

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz hướng bạn sử dụng tính năng đếm ngược thời gian Countdown cho các chương trình khuyến mại có thời gian cần đếm ngược.

Bước 1: Tại màn hình MePuzz nhấp chuột “Countdown”

Bước 2: Tại màn hình Countdown bạn cấu hình thông tin đếm ngược

– Đặt tên Countdown: tên phân biệt các chiến dịch

– Nhập ảnh nền Countdown

– Nhập trang đích

– Nhập thời gian kết thúc: Ngày giờ kết thúc

– Nhập vị trí hiển thị

Popup

Dưới phải

Dưới giữa

Dưới trái

– Kiểu hiển thị nội dung: Hiển thị ngang hoặc dọc

– Độ lớn: Độ lớn nội dung đếm ngược

– Căn lề trái phải cho khung nội dung

– Căn lề trên nội dung: Điều chỉnh khoảng cách xuất hiện trên nền ảnh

– Căn lề trái nội dung

– Tùy chỉnh màu sắc cho nội dung đếm ngược

Bước 3: Lựa chọn đối tượng hiển thị

– Hiển thị trên các thiết bị

– Hiển thị sau bao nhiêu giây

– Đối tượng, sự kiện hiển thị

Bước 4: Lưu lại và kiểm tra hiển thị