Hướng dẫn sử dụng tính năng gợi ý sản phẩm Recommendations trên MePuzz

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn lần này, MePuzz hướng dẫn bạn cách sử dụng tính năng gợi ý sản phẩm Recommedation hiển thị trên website.

Để sử dụng tính năng này, bạn làm theo các hướng dẫn sau

Bước 1: Tại màn hình quản trị trên MePuzz, nhấp chuột vào “Giới thiệu sản phẩm

Bước 2: Tại màn hình giới thiệu sản phẩm, bạn nhấp chuột vào “Thêm mới”

Bước 3: Tại màn hình thêm mới bạn đăt tên và tiến hành cài đặt  khung giới thiệu sản phẩm gồm

  • Tên khung Recommendation: Tên chiến dịch hiển thị theo điều kiện
  • Tiêu đề: Tiêu đề hiển thị với khách hàng theo từng nhóm sản phẩm, danh mục

Vị trí hiển thị:

Popup: Hiển thị giữa màn hình

Trên trái: Hiển thị phía trên bên trái màn hình

Trên phải: Hiển thị phía trên bên phải màn hình

Trên giữa: Hiển thị phía trên ở giữa màn hình

Dưới trái: Hiển thị phía dưới bên trái màn hình

Dưới phải: Hiển thị phía dưới bên phải màn hình

Dưới giữa: Hiển thị bên dưới ở giữa màn hình

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị với khách hàng của bạn, tại đây bạn có 3 lựa chọn

  • Luôn hiển thị:Form sẽ luôn hiển thị với mỗi lần truy cập, hoặc chuyển trang khác
  • Theo phiên: Popup hiển thị theo phiên xảy ra sự kiện tương ứng trên website. Ví dụ khách có sự kiện cuộn chuột 30% hiển thị Popup, Trong lần truy cập các trang trên web, khách cuộn chuột 30% sẽ hiển thị ra popup tương ứng.
  • 1 lần:Hiển thị duy nhất 1 lần

Tùy chỉnh màu sắc khung giới thiệu: Màu tiêu đề, màu giá, màu nền khung, màu chữ nội dung

Căn lề trái, căn lề phải:Với Banner, bạn có thể tùy chỉnh căn lề trái, phải cho phù hợp thêm. Tuy nhiên với vị trí hiển thị đã căn chỉnh, bạn có thể chọn là 0.

Thiết bị hiển thị:Bạn có thể chọn hiển thị cả trên Desktop và Mobile hoặc trên 1 thiết bị nhất định

Hiển thị sau: Chọn Banner hiển thị sau bao nhiêu giây, bạn chọn từ 1-30 giây

Đối tượng: Ở bước này, bạn có thể chọn 1 đối tượng cụ thể có hành vi tương tác, cá nhân hóa trên website như:

  • Khách vào giỏ hàng, có ý định rời website
  • Khách cũ quay trở lại website
  • Khách có thời gian trên trang bao nhiêu giây: 20s, 30s, 50s
  • Khách cuộn chuột bao nhiêu %: 30%, 50%, 70%

Trạng thái: Bật, tắt mở Banner