Hướng dẫn hiển thị Smart Popup Banner lên website

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn lần này MePuzz sẽ hướng dẫn bạn cách bật Popup lên website của bạn. Với tính năng Popup trên MePuzz, bạn có thể dễ dàng thiết lập chiến dịch khuyến mại, sự kiện để hiển thị với tất cả khách hàng truy cập, hoặc với khách hàng có hành vi, phân đoạn nhất định trên website.

Để sử dụng tính năng Popup banner, bạn thực hiện theo các bước sau

Bước 1: Từ giao diện MePuzz, bạn tìm đến Menu “Onsite Marketing”, chọn “Danh sách banner”

Bước 2: Tại màn hình Onsite Marketing, bạn nhấp chuột vào “Thêm mới”

Bước 3: Tại màn hình thêm Popup, bạn nhập các thông tin sau:

Tên Banner: Tên chiến dịch bạn đặt. Ví dụ như: Popup cho trình sale năm mới

URL trang đích: Link đích bạn đặt dẫn khách hàng đến. Lưu ý, khi gắn link đích, bạn nhớ gắn utm_source=mepuzz nhé. Để bạn theo dõi hiệu quả từ banner MePuzz về.

Ảnh banner: Bạn chọn ảnh từ máy tính của bạn hoặc bạn có thể nhập url ảnh. Ảnh Popup đẹp, bạn nên thiết kế ảnh có tỷ lên 1:1, 3:4, 4:3, 2:1

Chế độ hiển thị: Tần suất hiển thị với khách hàng của bạn, tại đây bạn có 3 lựa chọn:

  • Luôn hiển thị: Popup sẽ luôn hiển thị với mỗi lần truy cập, hoặc chuyển trang khác
  • Theo phiên:  Popup hiển thị theo phiên xảy ra sự kiện tương ứng trên website. Ví dụ khách có sự kiện cuộn chuột 30% hiển thị Popup, Trong lần truy cập các trang trên web, khách cuộn chuột 30% sẽ hiển thị ra Popup tương ứng.
  • 1 lần: Hiển thị duy nhất 1 lần

Lưu ý: Với những trường hợp, bạn chọn theo đối tượng cụ thể như: Khách đến giỏ hàng, khách có dự định rời web, bạn cần chọn chế độ hiển thị theo phiên hoặc 1 lần. Nếu bạn chọn luôn hiển thị sẽ hiển thị với tất cả khách hàng vào web không phân biệt hành vi.

Vị trí: Bạn chọn vị trí Popup

Căn lề trái, căn lề phải: Với Popup bạn để là 0

Thiết bị hiển thị: Bạn có thể chọn hiển thị cả trên Desktop và Mobile hoặc trên 1 thiết bị nhất định

Cửa sổ trình duyệt: Bạn có thể chọn mở tab mới khi khách click Popup hoặc ở trong cùng 1 tab

Hiển thị sau: Chọn Popup hiển thị sau bao nhiêu giây, bạn chọn từ 1-5 giây

Đối tượng: Ở bước này, bạn có thể chọn 1 đối tượng cụ thể có hành vi tương tác, cá nhân hóa trên website như

  • Khách vào giỏ hàng, có ý định rời website
  • Khách cũ quay trở lại website
  • Khách có thời gian trên trang bao nhiêu giây: 20s, 30s, 50s
  • Khách cuộn chuột bao nhiêu %: 30%, 50%, 70%

Lưu ý: Đối tượng sẽ tự động được đồng bộ cùng đối tượng bạn đang gửi Notification. Nếu bạn tạo thêm đối tượng mới, bạn có thể tạo thêm bằng cách chèn Code cài đặt MePuzz lên website hoặc bạn cài đặt qua Google Tag Manager. Để cài đặt qua Google Tag Manager, bạn vui lòng xem hướng dẫn tại đây

Trạng thái: Bật, tắt mở Popup

Bước 4: Lưu lại và kiểm tra hiển thị trên Website