Hướng dẫn cài Event chuyển đổi MePuzz trong Google Tag Manager (GTM)

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Trong hướng dẫn này, MePuzz hướng dẫn bạn cách cài đặt event chuyển đổi MePuzz qua Google Tag Manager. Bạn vui lòng xem hướng dẫn như sau:

Sau khi đăng nhập vào tagmanager.google.com, đầu tiên bạn tạo thẻ để cài các mã script cho các event cần thiết

1. Tạo thẻ cho Event chuyển đổi

Vào Tags -> New

Sau đó đặt tên cho event muốn cài đặt –> chọn Custom HTML để thêm mã Script cho event MePuzz bạn muốn

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập MePuzz lấy mã script cho event tại mục  “cài đặt chung” trong ứng dụng của bạn nhé!

Bước 2: Cài đặt Trigger cho tags vừa tạo!

Bạn tạo Trigger cho event ở phía dưới tags vừa tạo ở trên luôn nhé!

Sau đó chọn target cho Event Trigger

Ví dụ ở đây sẽ track “đặt hàng thành công” do đó sẽ chọn là Page View

Chọn  Fires on Some Page Views để khi khách đến đúng link đó thì event đó được khích hoạt

Nếu chọn Fires On là All Page Views có nghĩa là khi bạn đến bất kỳ link nào trên website Trigger này cũng kích hoạt

Bạn vào website chọn điểm khác biệt của event bạn tạo trên đường link trang đó với các đường link khác

Ví dụ đang chọn “đặt hàng thành công” bạn chọn điểm khác biệt trong tên link đích trang cảm ơn với các trang khác

Nếu không có trang cảm ơn bạn có thể chọn target All Elements và bắt những khách click vào nút “hoàn tất đặt hàng”

Lưu ý: nếu không có điểm khác biệt của event đó với các event khác bạn có thể chọn chọn target All Elements, track bằng All Element thì trigger bằng thành phần CSS, etc…

Bước 3: Lưu lại và Xuất bản

Bạn lưu lại TriggerTags vừa tạo

Sau đó xuất bản là hoàn tất cài đặt event MePuzz trên GTM

Bước 4: Kiểm tra lại xem các event bạn cài đặt đã hoạt động chưa!

Vào ứng dụng của bạn trên MePuzz và chọn mục “hành vi” ->sau đó chọn “today”

Bạn sẽ thấy các hành vi mình đã cài thành công trên đó!

Lưu ý nhỏ nữa nè: các hành vi sẽ hiện sau khoảng 2 – 3 tiếng khi bạn hoàn tất cài, nên đừng lo lắng khi cài xong chưa có event hiện thị ngay trên MePuzz nhé!