Hướng dẫn cài đặt event hành vi chuyển đổi trên website

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để thực hiện chiến dịch gửi tin tự động theo hành vi khách hàng tương tác trên website. Quý khách vui lòng cài đặt theo các bước sau:

Bước 1: Cập nhật lại mã <Script> lên website

Quý khách nhấp chuột vào menu “Cài đặt” copy đoạn mã <Script> mới cài lên Header của website

Trường hợp Quý khách đã cài mã <Script> cũ, Quý khách vui lòng xóa bỏ đoạn mã cũ và thay lại bằng mã <Script> mới.

Bước 2: Truy cập vào trang cài đặt chuyển đổi

– Quý khách nhấp chuột vào menu “Cài đặt” Copy mã chuyển đổi muốn theo dõi

Bước 3 Chọn chuyển đổi, event muốn cài đặt

Hành động Mã chuyển đổi
Page view mePuzz(‘track’,’pageview’);
Đăng nhập mePuzz(‘track’,’signin’);
Đăng ký mePuzz(‘track’,’signup’);
Gửi liên hệ mePuzz(‘track’,’send_contact’);
Thêm giỏ hàng mePuzz(‘track’,’add_to_cart’);
Bắt đầu thanh toán mePuzz(‘track’,’billing_init’);
Nhập thông tin thanh toán mePuzz(‘track’,’billing_info’);
Đặt hàng thành công mePuzz(‘track’,’billing_complete’);
Gọi Hotline mePuzz(‘track’,’call_hotline’);
Bình luận mePuzz(‘track’,’comment’);
Chat Support mePuzz(‘track’,’chat_support’);

 

Bước 4: Copy mã cài đặt và cài lên Button (Nút kêu gọi hành động tương ứng)