Hình ảnh gửi tin Notification

You are here:
← All Topics
Table of Contents
  • Kích thước ảnh trong tin nhắn là 360×240(px)
  •  Nội dung hình ảnh bạn nên thiết kế đẹp mắt, dễ nhìn và có lời kêu gọi hành động như “Mua ngay”, “Xem ngay”, “Gọi ngay”
  • Trong phần hình ảnh tin nhắn, bạn cần nhập link hình ảnh muốn hiển thị với khách hàng. Để tải ảnh và lấy link ảnh, bạn có thể tải ảnh lên một số ứng dụng như: https://prnt.sc/, https://uphinhnhanh.com/