Hành vi, sự kiện trên MePuzz

You are here:
← All Topics
Table of Contents

1 Hành vi tương tác với sản phẩm, nội dung

 • Xem sản phẩm: Là hành vi khách đến trang sản phẩm, danh mục sản phẩm
 • Xem nội dung bài viết: Là hành vi khách đến trang xem 1 bài viết chi tiết
 • Thời gian xem nội dung: Là thời gian khách ở trên web 10s, 15s, 20s, 30s
 • Khách cuộn chuột: Là hành vi khác rê chuột, cuộn chuột trên website: Cuộn chuột 50%, 60%, 70%
 • Khách xem 2 trang, 3 trang: Là hành vi khách hàng vào website xem 2 trang nội dung, 3 trang nội dung
 • Khách xem nội dung trên web: Là hành vi khách xem ảnh sản phẩm, rê chuột tới button tư vấn, xem một mẫu đăng ký, xem danh sách cửa hàng….

2.2 Nhận diện khách di chuyển trên website

 • Khách cũ truy cập lại: Là khách hàng đã từng truy cập website, quay trở lại, truy cập lại web
 • Khách truy cập mới: Là Khách hàng truy cập website lần đầu tiên
 • Khách có dự định thoát web: Là khách đang ở trên website, có hành vi rê chuột vào thanh tab bar, vị trí thoát web trên trình duyệt. Chỉ nhận diện được khi khách truy cập bằng máy tính

 • Khách từ bỏ form biểu mẫu tư vấn: Là hành vi khách đến trang có biểu mẫu nhập thông tin đặt mua, tư vấn. Khách không điền biểu mẫu, thoát web đi hoặc di chuyển sang 1 trang nội dung khác và sau đó không quay lại điền biểu mẫu.

3 Hành vi tương tác mua hàng

 • Thêm giỏ hàng: Là hành vi khách click chuột vào button “Mua hàng” “Thêm giỏ hàng” trên website
 • Đặt mua thành công: Là hành vi khách hoàn thành việc nhập thông tin đặt mua và hoàn thành việc đặt hàng
 • Điền mẫu đăng ký tư vấn: Là hành vi khách đến biểu mẫu, nhập thông tin đăng ký và hoàn thành

4 Hành vi tương tác chat, call web

 • Chat Zalo: Là hành vi khách click vào biểu tượng chat Zalo
 • Chat Messenger Facebook: Là hành vi khách click vào biểu tượng chat Facebook
 • Chat website: Là hành vi khách chat trên website
 • Comment: Là hành vi khách bình luận bài viết trên web
 • Call số hotline: Là hành vi khách click vào link chứa tel:19006688 hoặc các button Call