Đăng ký nhận tin nhắn đầu tiên

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Sau khi cài đặt hoàn thành, bạn truy cập website của mình kiểm tra màn hình thông báo có hiển thị không và chấp nhận nhận tin nhắn từ website

Trường hợp sau khi cài đặt bạn không nhận được thông báo chấp nhận tin nhắn, bạn kiểm tra lại trình duyệt của mình có cho phép bật thông báo hay không

Bước 1: Nhấp chuột vào biểu tượng: “Chìa khóa màu xanh”, chọn “Cài đặt trang web”

Bước 2: Tại màn hình cài đặt, tìm đến thông báo, chọn “Yêu cầu mặc định”. Thông thường bạn sẽ để hiển thị là trường hợp “Mặc định”

Bước 3: Truy cập lại website và kiểm tra màn hình thông báo

Lưu ý: Sau khi thực hiện các bước trên mà màn hình vẫn không hiển thị mục cho phép nhận thông báo thì hãy tải lại trang 1 lần nữa.