Xem báo cáo tổng quan tin nhắn

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để đánh giá cụ thể hơn về kết quả chiến dịch gửi tin nhắn của bạn. Bạn có thể xem trong phần báo cáo tổng quan. Báo cáo tổng quan sẽ đưa ra các thông số đánh giá kết quả chiến dịch gửi tin của bạn gồm:

  • Số lượng tin nhắn đã gửi
  • User đang hoạt động: Số lượng khách hàng đã chấp nhận nhận tin nhắn từ bạn
  •  Lượt xem: Tổng số lượt khách hàng xem, đọc nội dung tin nhắn của bạn
  • Lượt Click: Tổng số lượng khách hàng click vào tin nhắn, đến website của bạn
  • Tỷ lệ Click: Tỷ lệ khách hàng click/tổng lượt xem
  • Thống kê thiết bị: thống kê lại các thiết bị của khách hàng đnag hoạt động (Tablet; Desktop; Mobile)
  • Thống kê trình duyệt: Thống kê lại các trình duyệt khách hàng sử dụng để truy cập vào tin Notification.

Ngoài ra còn có các biểu đồ thống kê về số lượng tin gửi, lượt xem, lượt click, lượt đăng ký trong tuần và thống kê lượt đăng ký trong tháng.

Xem báo cáo tổng quan, bạn thực hiện theo bước sau:

Bước 1: Tại màn hình quản trị Mepuzz, bạn nhấp chuột vào “Bảng điều khiển”

Bước 2: Truy cập màn hình bảng điều khiển và xem các chỉ số hiệu quả chiến dịch