Báo cáo thống kê nguồn truy cập tin Notification

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để xem được khách hàng truy cập tin Notification từ nguồn nào, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào MePuzz, chọn “nguồn” tại mục “báo cáo”

Bước 2: Chọn khoảng thời gian cụ thể và click “tra cứu”.

Các nguồn truy cập sẽ hiện ra tại màn hình MePuzz kèm theo số lượng khách truy cập từ nguồn đó.