Báo cáo chi tiết thống kê View, Click

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để thống kê được lượt View, Click vào sản phẩm, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Vào trang chủ MePuzz và chọn phần “Báo cáo chi tiết”

Bước 2: Chọn thời gian và nhấn “tra cứu”

  • Màn hình hiển thị biểu đồ cùng với các thông số cụ thể về lượt view và click trong khoảng thời gian bạn chọn.

  • Di chuột xuống dưới màn hình, MePuzz sẽ hiển thị bảng danh sách tin Notification cùng với hiệu quả tin về lượt view và click cụ thể