Xem báo cáo theo hành vi khách hàng

You are here:
← All Topics
Table of Contents

Để theo dõi hiệu quả tin Notification, bạn hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập MePuzz, tại mục “báo cáo”, click vào “hành vi”

  • Màn hình hiển thị lên thống kê các số liệu theo từng hành vi của khách hàng như “page view, đặt hàng thành công, thêm giỏ hàng, cuộn chuột 50%,…”

Bước 2:  Chọn thời gian xem chi tiết thông số

  • Bạn hoàn toàn có thể xem thống kê tại từng ngày, tháng khác nhau tùy theo thời gian chạy chiến dịch.
  • Chọn mốc thời gian “ngày/tháng/năm” đến “ngày/tháng/năm” và nhấn “search”. MePuzz sẽ thống kê toàn bộ các thông số theo hành vi khách hàng để bạn có thể theo dõi . Từng mốc trên biểu đồ sẽ thống kê chi tiết lượng khách hàng tại từng thời gian khác nhau.