Customer Data Platform là gì?

Tại sao dữ liệu khách hàng là quan trọng                                                           

Khách hàng ngày nay chỉ đơn giản cho rằng công ty của bạn biết – và nhớ – họ là ai, họ đã làm gì và họ muốn gì, mọi lúc và trên tất cả các kênh. Các nhà tiếp thị và công nghệ tiếp thị biết rằng thu thập và hành động dựa trên thông tin khách hàng thống nhất là không dễ dàng. Trong thực tế, chỉ có một vài công ty đã thực sự đạt được sự tích hợp hoàn chỉnh. Phần còn lại đang chiến đấu với công nghệ, chiến lược, ngân sách, tổ chức, kỹ năng nhân viên và các trở ngại khác để thành công. Nhưng khách hàng không biết hoặc quan tâm đến những thách thức đó. Nếu bạn không đáp ứng mong đợi của họ, họ sẽ cho rằng bạn không quan tâm đến họ và đưa doanh nghiệp của họ cho người khác mà họ tin rằng sẽ đối xử
với họ tốt hơn. Liệu các công ty khác có thực sự mang lại cho họ trải nghiệm tốt hơn hay không hầu như không thành vấn đề: một khi bạn đã mất họ, bạn sẽ phải chiến đấu gấp đôi để có được họ trở lại.
Không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhà tiếp thị đã làm cho một khách hàng thống nhất trải nghiệm ưu tiên cao nhất của họ.

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) Customer data Platform

Một trải nghiệm khách hàng thống nhất là không thể nếu không có dữ liệu khách hàng thống nhất. Hầu hết dữ liệu bắt nguồn từ các hệ thống riêng biệt không được thiết kế để chia sẻ nó với bất kỳ thứ gì khác. Các phương pháp truyền thống để thu thập dữ liệu đó vào hồ sơ khách hàng thống nhất, chẳng hạn như kho dữ liệu doanh nghiệp, đã không giải quyết được vấn đề. Các cách tiếp cận mới hơn, như dữ liệu trên hồ, đã thu thập dữ liệu nhưng không thể tổ chức dữ liệu một cách hiệu quả.
Nền tảng dữ liệu khách hàng là một cách tiếp cận thay thế đã có thành công lớn tại các công ty tiên phong. CDP đặt tiếp thị kiểm soát trực tiếp dự án hợp nhất dữ liệu, giúp đảm bảo nó được tập trung trực tiếp vào các yêu cầu tiếp thị. CDP áp dụng các công nghệ chuyên dụng và các quy trình được xây dựng trước được thiết kế chính xác để đáp ứng nhu cầu dữ liệu tiếp thị. Điều này cho phép một giải pháp nhanh hơn, hiệu quả hơn so với các công nghệ có mục đích chung cố gắng giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc.

Định nghĩa nền tảng dữ liệu khách hàng

Customer data platform là gì (CDP là gì) là phần mềm đóng gói tạo ra một cơ
sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững có thể truy cập được đối với các
hệ thống khác;.
Định nghĩa này có ba yếu tố quan trọng:
phần mềm đóng gói : CDP là một hệ thống dựng sẵn được cấu hình để
đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Một số tài nguyên kỹ thuật sẽ được
yêu cầu để thiết lập và duy trì CDP, nhưng nó không đòi hỏi trình độ kỹ năng
của một dự án kho dữ liệu thông thường. Điều này giúp giảm thời gian, chi
phí và rủi ro và giúp người dùng doanh nghiệp kiểm soát nhiều hơn đối với hệ
thống, mặc dù họ vẫn có thể cần một số hỗ trợ kỹ thuật.
tạo cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, bền vững: CDP tạo ra cái
nhìn toàn diện về từng khách hàng bằng cách thu thập dữ liệu từ nhiều hệ
thống, liên kết thông tin liên quan đến cùng một khách hàng và lưu trữ thông
tin để theo dõi hành vi theo thời gian. CDP chứa các định danh cá nhân được
sử dụng để nhắm mục tiêu các thông điệp marketing và theo dõi kết quả
marketing dựa trên cá nhân hóa khách hàng.
có thể truy cập vào các hệ thống khác: dữ liệu được lưu trữ trong CDP
có thể được sử dụng bởi các hệ thống khác để phân tích và quản lý các
tương tác của khách hàng.